logo

 

facebook

Kontakt

PGD Hotinja vas

Hotinjska cesta 127
2312 Orehova vas

Tel: 040 506 120


KLIC V SILI

112


110 let društva

1905 - 2015 110 let

plakat m

 

 

Postopki in naloge v primeru požara

Kadar opazite, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije oziroma kadar opazite požar, morate nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko storite brez nevarnosti zase in za druge.
Če sami tega ne morete storiti, takoj obvestite najbližjo gasilsko enoto, policijo ali center za obveščanje na tel. št. 112.

Pred začetkom gašenja se morate vedno prepričati ali je gasilno sredstvo primerno za gašenje goreče snovi.
Požari se glede na vrsto snovi razdelijo v naslednje požarne razrede:

POŽARNI RAZRED USTREZNO GASILNO SREDSTVO
VODA PENA PRAH CO2
 Razred A
 Požari trdih snovi
kljukica kljukica kljukica  
 Razred B
 Požari vnetljivih snovi
  kljukica kljukica  
 Razred C
 Požari plinov
    kljukica kljukica
 Razred D
 Požari kovin
    kljukica
poseben
 
 Razred F
 Požari maščob
  kljukica kljukica  

Začetni požar gasimo z ročnimi gasilnimi aparati. Način aktiviranja aparatov je del usposabljanja, simbolično pa je prikazan tudi na nalepkah z navodili na gasilnih aparatih.

Način aktiviranja gasilnikov na prah

gasenje prah

Način aktiviranja gasilnikov na ogljikov dioksid (z ventilom na ročico)

gasenje co2

Posebno je potrebno paziti, da z vodo ne gasimo požarov, kjer obstaja nevarnost stika vode z napravami pod napetostjo ali poškodovanimi električnimi instalacijami. Z vodo tudi ne smemo gasiti maščob in vnetljivih tekočin, ker zaradi specifične teže vode (težja od vnetljivih tekočin) gašenje nima efekta, pride pa tudi do brizganja tekočin in širjenja požara.
Začetni požar gasite tako, da se z gasilnim aparatom približate ognju na varno razdaljo in začnete s cik – cak gibi gasiti središče požara od roba proti sredini, dokler ga v celoti ne prekrijete z gasilnim sredstvom.

gasenje

Za gašenje manjših požarov lahko uporabljamo tudi odeje za gašenje, ampule za gašenje in priročna gasilna sredstva, kot so mokre krpe, ponjave, pesek, zemlja,...

Požarna odeja je varnostna naprava, ki je namenjena gašenju malih (začetnih) požarov. Sestavljena je iz materialov odpornih proti ognju, katero se namesti nad ogenj, da bi ga zadušili. Idealna je za gašenje začetnih kuhinjskih požarov, požarov olj v kuhinji,... Odeja po gašenju za seboj ne pusti nobene umazanije, zato je popolna za uporabo v restavracijah, gostilnah, laboratorijih, industrijah...

pozarna odeja

Male protipožarne odeje, kot so za uporabo v kuhinjah in doma so običajno izdelane iz steklenih vlaken in so prepognjene v hitro-dostopnih omaricah oz. etuijih, za lažje shranjevanje.

Etui za shranjevanje požarne odeje

etui za odejo

Omarica za shranjevanje večjih požarnih odej

omarica za odeje

Večje protipožarne odeje, katere so namenjene za uporabo v laboratorijske in industrijske namene, so izdelane iz volne. Te odeje so običajno nameščene v navpičnih omarah (hitro-dostopnih), tako da jih je mogoče enostavno potegniti in oviti okoli osebe, katere oblačila so v plamenih.

Požarne odeje so narejene iz 100% steklenih vlaken in izdelane po standardu SIST EN 1869. Požarna odeja mora pogasiti goreče olje in se ne sme vžgati. Po uporabi odeje ne smemo ponovno uporabljati!

Ročni aerosolni gasilni aparat vsebuje aerosol, ki ima veliko gasilno moč, je neškodljiv in prijazen do življenjskega okolja. Aerosol je nova generacija čistega gasilnega sredstva, ki združuje učinkovitost pri ukrepih za gašenje in spoštovanje okolja. Idealen za gašenje ognja v začetni fazi v gospodinjstvu, avtomobilih, pisarnah, čolnih, domačijah, kampiranju. Uporaben pri gašenju požarov tipa A, B in C. V uporabi so tudi različni razpršilniki in spreji za gašenje.

sprejprsilnik

V primeru, da požara ne morete pogasiti, morate:

 • takoj obvestiti najbližjo gasilsko enoto,
 • opozoriti osebe v objektu na nevarnost,
 • odstraniti plinske jeklenke in posode z vnetljivimi tekočinami iz območja požara
 • poskušati omejiti požar in reševati ljudi in premoženje,
 • pripraviti prost dostop za intervencijska vozila,
 • zapustiti prostor, če se je požar preveč razširil – predhodno zapreti vsa okna in vrata,
 • sodelovati pri gašenju na osnovi navodil gasilcev.

Ob vašem telefonskem klicu na pomoč morate sporočiti naslednje podatke:

 • kdo kliče,
 • kje in kaj gori, obseg požara,
 • ali so v požaru ogroženi ljudje.

Pri evakuaciji iz višjih prostorov ne smete uporabljati dvigala, ker:

 • so dvigala ozka mesta evakuacije in tam zato nastane panika, prerivanje in možnost poškodb, ob vsem tem pa se izgubi preveč dragocenega časa za umik iz zgradbe,
 • v požarih pride do izklopa električne energije in boste dvigalo zastonj čakali ali v primeru okvare celo obtičali v njem,
 • imajo dvigalni jaški v primerih požara funkcijo dimnika in odvajajo dim in produkte gorenja navzgor.

Če vam požar prepreči pot za umik iz višjega nadstropja, zaprite vrata v stanovanje, jih zatesnite z mokrimi brisačami, enako zatesnite tudi vrata na hodniku in se zatecite v prostor, ki je najbolj oddaljen od požara.
V kolikor je požar direktno pod vami in se dim širi navzgor tudi po zunanji strani objekta, se po možnosti umaknite v sosednje stanovanje, ki je obrnjeno stran od požara.
Odprite okno in s klici opozarjajte nase, da vas bodo rešili gasilci. Nikar sami ne plezajte skozi okno in po zunanji strani stavbe ali celo skačite v globino.

Na osnovi navodil gasilcev so stanovalci dolžni pomagati pri gašenju, seveda v mejah svojih zmožnosti in znanj a v nobenem primeru tako, da bi bilo ogroženo njihovo življenje in zdravje.

Pri gašenju lahko nastopijo sledeče nevarnosti:

 • nevarnost električnega toka,
 • nevarnost opeklin,
 • nevarnost pojava plinov in dima kot produktov gorenja,
 • nevarnost kemičnih reakcij,
 • nevarnost eksplozij,
 • nevarnost zrušitve.

Praznih gasilnih aparatov nikoli ne postavite nazaj na njihovo mesto, ampak jih izločite in poskrbite za njihovo polnjenje.

Pri delu z vnetljivimi tekočinami ali pri gašenju požara lahko pride do vžiga obleke. V takem primeru se je potrebno uleči na tla in z valjanjem poskusiti pogasiti požar. Najboljši način gašenja požara na človeku pa je, da se goreča oseba zavije v odejo, ponjavo ali večje pregrinjalo, ki ni iz plastičnih materialov (bombaž) in se na tak način požar zaduši.
Goreča oseba se lahko gasi tudi z vodo in gasilnimi aparati, vendar nikoli z aparatom na ogljikov dioksid.

Mesto požara je med gašenjem in po končanem gašenju potrebno zavarovati pred nepooblaščenimi in nepoučenimi osebami, da se preprečijo morebitne poškodbe oziroma negativen vpliv na potek gašenja.